Menu
Obec Adršpach
Obec Adršpach

Rezervace do Adršpašských skal a na parkoviště je NUTNÁ.

Škola

Škola v Dolním Adršpachu

skola

Jednotřídní lidová škola sídlila do roku 1869 v domě číslo 69. Protože počet žáků rok od roku narůstal, nechala obec postavit roku 1877 novou školní budovu. Dvoutřídní národní škola měla v roce 1894 tři učitele a 108 žáků (62 dívek a 46 chlapců). V roce 1930 vyučovali dva učitelé 72 žáků. Zvláštní zásluhy získal ředitel školy v Adršpachu, vrchní učitel Antonín Tölg, kronikář a znalec rodného kraje. V roce 1921 po protestech místních obyvatel a obyvatel z blízkého okolí, ztroskotal pokus zřídit českou školu. Teprve 24. května roku 1936 bylo zahájeno vyučování v české třídě v budově místní německé obecné školy v přízemí vlevo na západní straně, kterou navštěvovalo devět dětí. (Tři z Dolního Adršpachu, tři z Libné a tři z Horního Adršpachu.)

1951

Od 24. dubna 1936 do 16. července 1936 vedl správu školy výpomocný učitel Bohuslav Tošovský. 16. července 1936 byl na zdejší školu ustanoven řídící učitel Rudolf Novák. 20. září 1936 se konala slavnost otevření školy, jíž se zúčastnilo asi 900 občanů z okolí. Ve 2 hodiny se konal průvod od nádraží ke škole doprovázený machovskou kapelou. U školy pak měl slavnostní projev p. J. Barnet, který zahájil slavnost. Ta pokračovala v hotelu u nádraží, kde byla hudební a pěvecká akademie.
1. prosince 1937 nastoupila na místo učitelky domácích nauk uč. O. Kočárová, která zároveň vyučovala v Teplicích a ve Chvalči. 10. prosince 1936 byla pořádána v Dolním Aderšpachu první česká mikulášská zábava. Druhého dne v neděli měly děti adršpašské školy malou mikulášskou zábavu s nadílkou. Nadílka se vydařila dík příspěvkům od baronky Nádherné, od fy. Baťa, fy. Bartoň a českých občanů.

 

1945

Ještě před osvobozením se ve škole řadu měsíců nevyučovalo a škola byla využívána k přenocování uprchlíků. Po osvobození v ní byla ubytována v přízemí a ve druhé třídě část adršpašské vojenské posádky do počátku srpna, kdy přesídlila do Horního Adršpachu.

1950 1957

Školní rok 1945-46 byl zahájen 3. září s 12 dětmi v jednotřídce. Správcem školy byl Ladislav Rejchrt, který byl přeložen na vlastní žádost během prázdnin 1946 do Martínkovic u Broumova. Na jeho místo nastoupil Antonín Šejvl, učitel obecní školy v Horním Adršpachu. Školní rok 1946-47 byl zahájen opožděně 9. září se 32 žáky.

Školní rok 1947-48 byl zahájen ve dvou třídách se 45 dětmi. Do druhé třídy nastoupila učitelka Božena Regnerová z Meziměstí, a učitelka domácích prací Růžena Vacková. Od 1. září 1947 byla v přízemí umístěna lidová škola zemědělská, která vyučovala každou středu. Předmětům zemědělským vyučoval vedoucí polesí Václav Lochman, předmětům dívčím učitelka domácích nauk Libuše Komárková z Teplic n. M.

19262

Školní rok 1948-49 byl zahájen s dvěmi třídami. A. Šejvl nastoupil 1. 10. 48 vojenskou službu a správu školy převzal uč. Jan Vejr, přeložený sem z měšťanské školy ve Stárkově. Obě třídy byly spojeny 1. 10. 48.
Školní rok 1949-50 byl zahájen jako jednotřídka s 39 žáky. Od 1. února 1950 převzala správu školy uč. Bohumila Matoulková, která sem byla přeložena z ostravského kraje. Dosavadní učitel Jan Vejr byl přeložen do Vernéřovic u Meziměstí. Po ukončení roku byla Bohumila Matoulková přeložena do svého bydliště v Horním Adršpachu a správu školy převzala učitelka Vlasta Javůrková, která se přestěhovala do školy i s rodinou. 1951 je ředitelkou národní školy v Dolním Adršpachu Vlasta Javůrková.
Od 1. 1. 1954 byla na školu přeložena uč. Věra Martínková, která odešla 15. 3. 1955 na mateřskou dovolenou. Do konce školního roku zde vyučoval uč. Vilém Selichar, který na školu dojížděl z Police n. M.

1970 1970

Ve školním roce 1955-56 byla ustanovena ředitelkou a vyučovala na zdejší škole učitelka Helena Matějková, která sem přišla na vlastní žádost z okresu Hradec Králové.
Ve školním roce 1957-58 byla ustanovena ředitelkou jednotřídní národní školy v Dolním Adršpachu Zdeňka Hlavsová, která na okres Broumov přešla z okresu Bílina. Školní rok byl zahájen s 23 žáky.

20. listopadu 1960 byla uzavřena škola v Horním Adršpachu, a bylo rozhodnuto, že žáci přejdou na národní školu v Dolním Adršpachu, která bude dvoutřídní. První a třetí třídu vyučovala Zdeňka Hlavsová, druhou a čtvrtou Věra Pavlová.

Antonín Tölg (1873-1963) z Horního Dřevíče navštěvoval učitelský ústav v Trutnově a v roce 1892 přišel jako mladý učitel do Dolního Adršpachu. Dvě desetiletí byl členem obecní rady. Výsledky svého bádání o rodném kraji zveřejňoval v Broumovských novinách. (V roce 1922 o Prostředním mlýnu, 1926 o hrobu ze švédských válek, 1936 o vývoji skalního města v turistickou oblast, 1937 o pranýři ve Zdoňově). Do roku 1945 vedl kroniku obce.

Škola v Horním Adršpachu 1945

13 září 1945 po provedení nejnutnějších oprav a vymalování zahájil vyučování v Horním Adršpachu sem přidělený učitel Antonín Šejvl. Vyučování zahajoval se dvěma českými žáky. 16. prosince 1945 uspořádal pan učitel Šejvl s 12 žáky Vánoční besídku v sále hostince "U Horáků". Po úvodních slovech učitele se vystřídalo na jevišti všech 12 žáků s básničkami. Poté následovala nadílka. První česká vánoční besídka se velmi líbila. Antonín Šejvl působil na zdejší škole úspěšně až do 8. září, kdy byl přeložen na školu v Dolním Adršpachu a správu školy v Horním Adršpachu převzala učtelka Vlasta Zlatníková, přeložená sem ze Žacléře.
14. ledna 1946 zahájila vyučování také mateřská školka v Horním Adršpachu. Učitelkou byla slečna Jindřiška Vacková z Hradce Králové, která však byla již o prázdninách 1946 pro nedostatek učitelstva přeložena do jiné obce na Broumovsku. Tím mateřská školka v obci dočasně skončila. 15. června 1947 byla školka znovu otevřena ve zdejší obecní škole pod vedením paní Jiřiny Hinulov é.Docházelo do ní 15. dětí. Ale již koncem července 1947 byla uzavřena.
1. října 1947 stoupl počet žáků na 45 a v obci bylo nutno zřídit dvoutřídní školu. Řídící učitel byl Josef Málek, druhý učitel Zdenka Kratochvílová. V únoru 1948 byl Josef Málek (příslušník strany čsl. nár. socialistické) na návrh akčního výboru přeložen do Martínkovic u Broumova. Místo něho nastoupil řídící učitel Ladislav Hloušek z Janovic II. Jako učitelka ručních prací nastoupila Marta Křičková z Křince u Nymburka. Pro nedostatek učitelstva na Broumovsku odchází v říjnu paní učitelka Zdenka Kratochvílová do Janovic II. a z dvoutřídní národní školy se opět stává jednotřídní.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:136
TÝDEN:582
CELKEM:900201

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Projetky

czpleu

„Projekt Česko-polská stezka Pavla Hečka“

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EFFR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Česko-polská stezka Pavla Hečka 

eg

 

eu

„Strategický plán rozvoje obce Adršpach 2022 - 2032“

 
logo
"Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky"
 
Projekt je realizován za podpory Královehradeckého kraje.
 
banner
 
"Dětské hřiště na odpočinkovém místě v Dolním Adršpachu"
 
Projekt byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
slabý déšť 16 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/8 °C
pátek 24. 5. déšť 19/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 17/12 °C

Hlášení rozhlasu

Hlašení rozhlasu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Odkazy na okolní města

Krajina

O naší obci

V nejstarších dobách byla oblast v níž se nacházejí Adršpašské skály jediným ohromným pralesem.Celý komplex hraničních hor včetně Krkonoš i Orlických hor byl od dob Římanů nazýván Hercynským lesem. Pohraničním hvozdem procházela, nepochybně již od pravěku, stará cesta vedoucí z polabské nížiny přes východočeskou sídlištní oblast Brankou u Náchoda do kladské kotliny a odtud dále až k pobřeží Baltického moře k vyhledávaným nalezištím jantaru. Z okolí Svaté hory v blízkosti Adršpachu pochází ojedinělý nález klenuté mísy a několika zlomků keramiky z mladší doby laténské.